Amnesty’s – Pinkpop Weapons Trade-fair

Amnesty’s – Pinkpop Weapons Trade-fair


 

“PINKPOP AMNESTY”, Wapenbeurs op Pinkpop 2012
Concept, Stand-design & styling
Opdrachtgever: Amnesty Nederland

 

Wist je dat de wereldwijde handel in bananen strenger wordt gereguleerd dan die van granaten?
Een paar weken na Pinkpop zouden de grootste landen van de wereld met elkaar aan tafel gaan om
een wereld-wapenhandel-verdrag te tekenen. Hierin worden eindelijk afspraken gemaakt over wat en
hoeveel er verhandeld mag worden aan wapens, munitie en explosieven.
Het doel was om met onze gewapende tank en kratten vol explosieven zoveel mogenlijk blikken
(en handtekeningen) te vangen voor Amnesty’s petitie.

 

 

>> BACK TO PROJECTS


TWITTER

Loading